ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bulletทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
bulletสร้างกุฏิสงฆ์
dot
dot
bulletวัดปากน้ำภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดเทพธิดาราม
bulletวัดอินทรวิหาร
bulletวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bulletวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
bulletวัดสร้อยทอง
bulletวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
bulletวัดเสมียนนารี
bulletวัดยานนาวา
bulletวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดธาตุทอง
bulletวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
bulletวัดพระรามเก้า
bulletวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
bulletวัดราชโอรสาราม
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระธรรมกาย
bulletวัดพุทธบูชา
bulletวัดบางมดโสธาราม
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทุ่งครุ
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์
bulletวัดนวลจันทร์
bulletวัดดอนเมือง
bulletวัดชลประทานรังสฤษดิ์


ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ article

 

image

 

วัดพระบาทน้ำพุ

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรสาร         :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรศัพท์มือถือ  :   089 - 742 - 0729, - 31
      
อีเมล์            
:     aidstempke@hotmail.com
                                
budaids@hotmail.com
                                 
phrabatnampu@hotmail.com

 
  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์    มูลนิธิธรรมรักษ์

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์       :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรสาร         :     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020
      
โทรศัพท์มือถือ  
:   089 - 742 - 0729, - 31

 
  สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  1   สำนักงาน และ ส่วนงานต่างๆ

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       โทรศัพท์           : 089 - 742 - 0729     ต่อหมายเลขภายใน *
       *  ฝ่ายธุรการ                           ต่อ          101

      
โทรสาร        
:     036 - 413 - 805,     036 - 451 - 020

 
  สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก

       วัดพระบาทน้ำพุ   เทศบาลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
       *  งานอนุโมทณาบัตร     ถวายปัจจัย
       *  ถวายสิ่งของกับพระอาจารย์
       *  บูชาพระไภษัชคุรุไวฑูรยประภาตถาตต

       โทรศัพท์           : 089 - 742 - 0729     ต่อ     106
                              : 089 - 081 - 8250
      
โทรสาร             : 036 - 422
- 600

 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com