ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bulletทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
bulletสร้างกุฏิสงฆ์
dot
dot
bulletวัดปากน้ำภาษีเจริญ
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดเทพธิดาราม
bulletวัดอินทรวิหาร
bulletวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
bulletวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
bulletวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
bulletวัดสร้อยทอง
bulletวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
bulletวัดเสมียนนารี
bulletวัดยานนาวา
bulletวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดธาตุทอง
bulletวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
bulletวัดพระรามเก้า
bulletวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
bulletวัดราชโอรสาราม
bulletวัดอรุณราชวราราม
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดนาคปรก
bulletวัดพระธรรมกาย
bulletวัดพุทธบูชา
bulletวัดบางมดโสธาราม
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทุ่งครุ
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์
bulletวัดนวลจันทร์
bulletวัดดอนเมือง
bulletวัดชลประทานรังสฤษดิ์


ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

 

 

ข้อแนะนำการทำบุญ

อย่าเพิ่งทำบุญหากยังไม่ได้อ่าน...... อานิสงส์ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาการทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้อานิสงส์ขอฝากข้อแนะนำที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เป็นการทำบุญของท่านถูกต้องตามหลักพุทธพิธีและได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างเต็มเปี่ยม

1.      การเลือกวัด ควรเลือกวัดที่อยู่ใกล้ที่จัดงานทำบุญ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคณะพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระที่มีอายุมากจะได้ไม่ลำบากในการเดินทาง หรือพระที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานศาสนกิจ หรือการเรียนปริยัติ จะได้สามารถเดินทางกลับวัดทำได้ทัน

2.      การเลือกวัน ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักเหตุและผลของกรรม ไม่ได้สอนให้เชื่อในเรื่องฤกษ์ยาม กล่าวคือวันที่ทำความดีคือวันดี ดังนั้นการเลือกวันจึงควรเลือกวันที่ตัวเราและหมู่ญาติสามารถมาร่วมงานทำบุญได้พร้อมหน้าโดยสะดวก อาจเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ ควรนิมนต์พระล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน (อานิสงส์รับทำหน้าที่นิมนต์พระและจัดรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์)

3.      การเตรียมวันทำบุญ ควรเลือกวันเผื่อไว้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่วัดที่นิมนต์รับกิจนิมนต์เต็มแล้ว จะได้สามารถขยับไปยังวันที่ว่างแทนได้ เมื่อพระรับกิจนิมนต์แล้ว หากไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ควรเลื่อนหรือยกเลิกท่าน

4.      การนิมนต์พระ สามารถนิมนต์แบบเฉพาะเจาะจงพระ หรือไม่เฉพาะเจาะจง การถวายทานที่เฉพาะเจาะจงเรียกว่าปาฏิบุคลิกทาน การถวายทานที่ไม่เฉพาะเจาะจงเรียกว่า     สังฆทาน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการถวายทานแบบสังฆทานว่ามีอานิสงส์ผลบุญมากกว่าปาฏิบุคลิกทาน เพราะเป็นการทำทานที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกว้างขวางกว่า

5.      จำนวนพระ โดยประเพณีนิยมคือ 3-5-9 รูป หากสถานที่จัดงานทำบุญมีพื้นที่เพียงพอ ควรนิมนต์พระจำนวน 9 รูป

6.      การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ ควรอาราธนานำพระพุทธรูปที่มีอยู่แล้วที่บ้านหรือบริษัทมาเป็นประธานในการทำบุญ โดยวางบนชั้นสูงสุดและประดับด้วยดอกไม้เช่นดอกบัว เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย

7.      การจัดหาเสนาสนะ ควรจัดหาเสนาสนะที่เรียบร้อย สะอาด ประณีต สมฐานะ ในการต้อนรับพระ หากหยิบยืมจากวัดมาใช้ ก็ควรใช้ด้วยความระระวัง ไม่ทำของสงฆ์ชำรุดเสียหาย และควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อคืนวัด (อานิสงส์มีโต๊ะหมู่ เสนาสนะและอุปกรณ์ทำบุญเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องรบกวนยืมของจากวัด)

8.      ทิศการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะในการทำบุญ ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความเป็นมงคลมาจากการหันทิศใดๆ แต่ทรงสอนเรื่องทิศ 6 ว่าด้วยข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆรอบตัวเรา ดังนั้นการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะจึงควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่ เช่น พระเดินเข้าออกสะดวกไม่ควรตั้งขวางทางเดินเข้าออก ไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ เป็นต้น

9.      การจัดสถานที่ทำบุญ ก่อนวันจัดงานทำบุญควรทำความสะอาดบ้านหรือบริษัทให้สะอาด เก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ไม่ควรแขวนหรือวางรูปภาพคนหรือสัตว์อยู่เหนือศีรษะคณะพระภิกษุสงฆ์ในขณะนั่งบนเสนาสนะและเจริญพระพุทธมนต์ (อานิสงส์ให้บริการสำรวจพื้นที่จัดงานและให้คำแนะนำการจัดสถานที่ที่เหมาะสมก่อนวันทำบุญ)

10. การแต่งกายในวันทำบุญ เจ้าภาพและแขกที่มางานทำบุญควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีไม่ควรนุ่งสั้น หรือเสื้อคอกว้าง ควรนุ่งกางเกงที่ลุกนั่งสะดวก (อานิสงส์จัดเตรียมผ้าคลุมตักเพื่อความสุภาพในการนั่งแก่สุภาพสตรี)

11. มารยาทในการไปร่วมงานทำบุญ การไปงานทำบุญคือการไปอนุโมทนาสนับสนุนยินดีการทำความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเจ้าภาพ ดังนั้นเมื่อไปงานจึงควรนำอาหารหรือปัจจัยไทยธรรมไปร่วมทำบุญถวายพระ อันจะเป็นกุศลต่อผู้ถวายเอง

12. การปฏิบัติตนระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ให้งดการพูดคุย และควรปิดโทรศัพท์มือถือไม่ควรมีเสียงใดๆรบกวนสมาธิพระ งดลุกจากที่นั่งหรือเดินไปเดินมา ให้ประนมมือหลับตาทำจิตใจให้สงบ สำรวมกายวาจาใจเพื่อรับความมงคลจากพระพุทธมนต์

13. การกล่าวถวายภัตตาหาร แม้มีพิธีกรดำเนินการอาราธนา แต่ผู้เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าภาพเลี้ยงพระควรเป็นผู้กล่าวคำถวายด้วยตนเอง เพราะการถวายคือการแสดงตนให้คณะพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเทวดาสัมภเวสีให้รับรู้และอนุโมทนาในผลบุญ (อานิสงส์ มีพิธีกรดำเนินพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดเตรียมบทกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและภัตตาหารทั้งภาษาบาลีและคำแปลแก่เจ้าภาพ และสำหรับชาวต่างชาติอานิสงส์ยังได้เตรียมบทกล่าวเป็นภาษาต่างชาติแก่ผู้ถวาย เช่นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัชท์ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น)

14. วิธีการประเคนถวายพระ หากเป็นสิ่งของที่สามารถยกได้ ให้ยกลอยจากพื้น ผู้ชายให้ยื่นถวายด้วยสองมือที่มือพระ ผู้หญิงให้วางบนผ้ารับประเคน เมื่อประเคนอาหารพระแล้วให้ปล่อยมือออกไม่ไปจับแตะต้องอีก

15. การเตรียมภัตตาหารถวายพระ อาหารควรประกอบด้วยข้าว อาหารคาว ผลไม้ ของหวาน และน้ำดื่มที่สะอาดและประณีต ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือเจ้าภาพและแขกสามารถรับประทานหลังพระฉันเสร็จแล้ว แต่ไม่ควรรับประทานอาหารขณะพระกำลังเจริญพระพุทธมนต์

16. การถวายสังฆทาน ควรถวายไทยธรรมที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น สามารถถวายได้ทั้งอุปโภคและบริโภคพร้อมปัจจัยใส่ซองวางบนถาดที่ถวายสังฆทาน (อานิสงส์จัดเตรียมไทยธรรมที่ดีมีคุณประโยชน์ในการถวายสังฆทานพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สดแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ ส่วนเจ้าภาพเตรียมเพียงปัจจัยถวายต่อคณะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น)

17. การกรวดน้ำอุทิศกุศล การกรวดน้ำเป็นการอุทิศกุศลไปยังบรรพบุรุษ บุพการี ครูอาจารย์ หมู่ญาติที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร เทวดา สัมภเวสี สรรพสัตว์ สรรพชีวิตในทุกภพภูมิ เป็นต้น เวลากรวดน้ำจึงควรทำสมาธิส่งบุญไปยังบุคคลข้างต้น โดยเทน้ำให้หมดคนโทและประนมมือรับพรพระจนจบ แล้วจึงค่อยนำน้ำไปเทยังโคนต้นไม้ใหญ่

18. การเจิมและการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจ้าภาพนำประธานพระไปยังที่ๆต้องการเจิม เช่น ประตูทางเข้าออกหลัก ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนเจิม เมื่อท่านเจิมแล้วไม่ควรลบออก การปะพรมน้ำเจ้าภาพอาจนำท่านไปพรมตามห้องต่างๆได้(ยกเว้นห้องน้ำ)ในขณะพระสงฆ์พรมน้ำพุทธมนต์ ควรประนมมือรับด้วยความเคารพอ่อนน้อม (อานิสงส์จัดเตรียมผอบแป้งเจิมและแผ่นทองให้เจ้าภาพ)

19. การต้อนรับพระ เจ้าภาพควรแสดงความเคารพรอรับพระด้วยตนเอง เมื่อพระมาถึงให้กล่าวคำว่านมัสการครับ/คะพร้อมกล่าวแนะนำตนเอง และกล่าวนิมนต์นำคณะพระภิกษุสงฆ์ไปยังเสนาสนะที่จัดไว้

20. การส่งพระ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าภาพกราบขอบพระคุณ และนำส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ไปยังรถ และช่วยท่านยกไทยธรรมที่ถวายสังฆทานแล้วไปยังรถด้วย

21. งดสุราและอบายมุข การทำบุญคือการนำความมงคลเข้าสู่บ้าน บุคคล และบริษัท ดังนั้นจึงควรงดการเลี้ยงสุราอันเป็นอบายมุขสู่ความเสื่อม เพราะความเป็นมงคลมิได้เกิดจากการที่นิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้น แต่หากเกิดจากการที่เจ้าภาพกระทำในสิ่งที่เป็นมงคลคือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ประกอบด้วยเป็นสำคัญ

การทำบุญเป็นเรื่องละเอียด ควรทำด้วยความใส่ใจและรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน ดำเนินพิธีการทำบุญด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเคารพในพระรัตนตรัย หากท่านปรารถนาการทำบุญที่ถูกต้องได้รับความสะดวกและเปี่ยมบุญ ประณีต ปลาบปลื้ม ประทับใจ.... อานิสงส์ขอรับอาสาทำหน้าที่จัดงานทำบุญที่ได้มากกว่าประเพณีทำบุญ ให้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ เพราะบุญของท่านคืองานของเรา เป้าหมายเราคือพระสงฆ์ชื่นชม แขกชื่นบาน เจ้าภาพชื่นใจ

 อานิสงส์ www.boonbundarn.com  รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ , รับจัดงานทำบุญบ้าน , รับจัดงานทำบุญบริษัท , ุรับจัดงานทำบุญวันเกิด , รับจัดงานทำบุญแต่งงาน , รับจัดงานทำบญบังสุุกุล , รับจัดงานทำบุญครบวาระ  

ติดต่อ คุณฝน  083-809-0999 , 085-666-2288   Email : kornvipa999@gmail.com
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com