ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot
bulletทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
bulletวัดธรรมมงคล
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดพระธรรมกาย
bulletวัดพุทธบูชา
bulletวัดบางมดโสธาราม
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์
bulletวัดนวลจันทร์
bulletวัดชลประทานรังสฤษดิ์


แพคเกจ มหาธรรมมงคล

 

แพคเกจ “มหาธรรมมงคล  ราคารวม 23,999* บาท

 (นิมนต์พระพิธีสงฆ์, โต๊ะหมู่, อาสนะอุปกรณ์ประกอบพิธี, พิธีกร ชุดไทยธรรม, ดอกไม้สดอาหารบุฟเฟต์ 30 ที่พร้อมภาชนะรถรับส่งพระ)

1.    ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป 

2.    ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3.    ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ ลายพญานาคสีทอง จำนวน 9 ตัว

4.    เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5.    พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6.    ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด

7.    ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8.    ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9.    ชุดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10.  ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์  5 รายการ+ผลไม้ 2 ชนิด+ขนมหวาน 1 รายการ+น้ำเย็น

       พร้อมภาชนะสำหรับพระพุทธ คณะพระภิกษุสงฆ์ 10 ที่ และแขกจำนวน 20 ที่ รวม 30 ที่

11.  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน และพิธีกรดำเนินงานพิธี

12.  รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13.  รวมรถตู้รับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์
จำนวนรายการอาหารสำหรับแขก สามารถปรับเพิ่มตามความต้องการของเจ้าภาพได้

ากถวายถัตตาหารพระแบบโตก จำนวน 9 โตก คิดเพิ่มโตกละ 100 บาท

เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 (ชำระงวดแรก 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระวันจัดงานเมื่อเสร็จพิธี)

 

 จองวันล่วงหน้าได้ที่ คุณฝน 083-809-0999 , 085-666-2288
 email : Kornvipa999@gmail.com

 
แพคเกจการทำบุญ

แพคเกจ รัชมงคล
แพคเกจ ชัยมงคลCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com