ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

 

 

 

อะหัง สุขิโต โหมิ,
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข,
นิททุกโข โหมิ,
ปราศจากความทุกข์,
อะเวโร โหมิ,
ปราศจากเวร,
อัพยาปัชโฒ โหมิ,
ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง,
อะนีโฆ โหมิ,
ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ,
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ.
มีความสุขกายสุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

 

            การแผ่เมตตาให้แก่ตน จะมีผลเป็นการสะเดาะกรรมได้ ตัวเราต้องสร้างความสุขให้แก่ตนเองเสียก่อน โดยสร้างความรัก ความปราถนาดีแก่ตัวเองในทางที่ถูกต้อง คือ ไม่ทำลายตนด้วยการกระทำ คำพูดด้วยเรื่องที่คิด ในทางที่ผิดศีลธรรม คนที่ทำผิด ส่วนใหญ่เพราะไม่รักไม่เคยไม่เมตตาตนว่าต้องรับผลการทำชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว

 

อานิสงส์  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับจัดงานทำบุญครบ 7 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด Cocktail

 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com