ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา,
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ,
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย,
อัพยาปัชฌา โหนตุ,
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย,
อะนีฆา โหนตุ,
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

      การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์  หมายถึง การแผ่เมตตาิตของตนไปยังผู้อื่นสัตว์อื่น แม้จะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบ หรือเป็นศัตรูกันก็ตาม แต่การจะทำเช่นนี้ได้ พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า ให้ทำใจของตนให้เกิดความรักที่บริสุทธิ์ ดุจความรักของแม่ที่มีต่่อลูกถึงจะแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้ผล  การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ ช่วยตัดเวรสะเดาะกรรมทำให้คนในสังคมอยู่รวมกันอย่างสันติสุขไม่มีความทุกข์เดือดร้อน เพราะคนเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคี ก็ต้องมีวิธีที่จะใช้อยู่ร่วมกัน และวิธีหนึ่งที่ถูกบ่มเพาะลงในอุปนิสัยของชาวไทยพุทธ ก็คือการมีเมตตาธรรมประจำจิต คิดปราถนาดีต่อผู้อื่นอยู่เสมอ

 

อานิสงส์  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับจัดงานทำบุญครบ 7 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด Cocktail

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com