ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


บทแผ่ส่วนกุศล (กรวดน้ำ)

 บทแผ่ส่วนกุศล (กรวดน้ำ)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข,

 อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย,

ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข,
อิทัง เม คะรุปัชฌาจะริยานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครู อุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข,
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย
ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข,
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย
ขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข,
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข,
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา.
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย
ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.

 

         การทำบุญแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่น มีมานานแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ดังตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารทำบุญถวายทานแล้ว ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้แก่เปรตที่เคยเป็นพระญาติ มีผลทำให้เปรตเหล่านั้นพ้นจากกรรมที่ทำมา

        พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ได้เมตตาแนะวิธีแผ่ส่วนกุศลไว้ว่า "การทำบุญแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลนี่สำคัญนะ ต้องไม่ตระหนี่บุญ ทำบุญทั้งทีต้องแผ่ไมตรีของตนให้กว้างขวางออกไป ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ท่านไปขุดบ่อน้ำกินเสียบ้านเดียว ท่านจะได้อะไรหรือ แต่ถ้าขุดบ่อน้ำสาธารณะกินได้ทุกบ้านใครมาก็กิน ใครมาก็ใช้ ท่านได้บุญมาก มีถนนส่วนบุคคล ท่านเดินได้เฉพาะบ้านเดียว ไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปท่านจะได้บุญน้อยมาก มีอานิสงส์น้อยมาก นี่เรื่องจริงเป็นอย่างนั้น"

 

อานิสงส์  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับจัดงานทำบุญครบ 7 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด Cocktail

 

 


 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com