ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

 

 

ข้อแนะนำการทำบุญ

อย่าเพิ่งทำบุญหากยังไม่ได้อ่าน...... อานิสงส์ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาการทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้อานิสงส์ขอฝากข้อแนะนำที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เป็นการทำบุญของท่านถูกต้องตามหลักพุทธพิธีและได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างเต็มเปี่ยม

1.      การเลือกวัด ควรเลือกวัดที่อยู่ใกล้ที่จัดงานทำบุญ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคณะพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระที่มีอายุมากจะได้ไม่ลำบากในการเดินทาง หรือพระที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานศาสนกิจ หรือการเรียนปริยัติ จะได้สามารถเดินทางกลับวัดทำได้ทัน

2.      การเลือกวัน ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักเหตุและผลของกรรม ไม่ได้สอนให้เชื่อในเรื่องฤกษ์ยาม กล่าวคือวันที่ทำความดีคือวันดี ดังนั้นการเลือกวันจึงควรเลือกวันที่ตัวเราและหมู่ญาติสามารถมาร่วมงานทำบุญได้พร้อมหน้าโดยสะดวก อาจเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ ควรนิมนต์พระล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน (อานิสงส์รับทำหน้าที่นิมนต์พระและจัดรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์)

3.      การเตรียมวันทำบุญ ควรเลือกวันเผื่อไว้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่วัดที่นิมนต์รับกิจนิมนต์เต็มแล้ว จะได้สามารถขยับไปยังวันที่ว่างแทนได้ เมื่อพระรับกิจนิมนต์แล้ว หากไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ควรเลื่อนหรือยกเลิกท่าน

4.      การนิมนต์พระ สามารถนิมนต์แบบเฉพาะเจาะจงพระ หรือไม่เฉพาะเจาะจง การถวายทานที่เฉพาะเจาะจงเรียกว่าปาฏิบุคลิกทาน การถวายทานที่ไม่เฉพาะเจาะจงเรียกว่า     สังฆทาน พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการถวายทานแบบสังฆทานว่ามีอานิสงส์ผลบุญมากกว่าปาฏิบุคลิกทาน เพราะเป็นการทำทานที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อกว้างขวางกว่า

5.      จำนวนพระ โดยประเพณีนิยมคือ 3-5-9 รูป หากสถานที่จัดงานทำบุญมีพื้นที่เพียงพอ ควรนิมนต์พระจำนวน 9 รูป

6.      การจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ ควรอาราธนานำพระพุทธรูปที่มีอยู่แล้วที่บ้านหรือบริษัทมาเป็นประธานในการทำบุญ โดยวางบนชั้นสูงสุดและประดับด้วยดอกไม้เช่นดอกบัว เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย

7.      การจัดหาเสนาสนะ ควรจัดหาเสนาสนะที่เรียบร้อย สะอาด ประณีต สมฐานะ ในการต้อนรับพระ หากหยิบยืมจากวัดมาใช้ ก็ควรใช้ด้วยความระระวัง ไม่ทำของสงฆ์ชำรุดเสียหาย และควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อคืนวัด (อานิสงส์มีโต๊ะหมู่ เสนาสนะและอุปกรณ์ทำบุญเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องรบกวนยืมของจากวัด)

8.      ทิศการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะในการทำบุญ ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความเป็นมงคลมาจากการหันทิศใดๆ แต่ทรงสอนเรื่องทิศ 6 ว่าด้วยข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆรอบตัวเรา ดังนั้นการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะจึงควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่ เช่น พระเดินเข้าออกสะดวกไม่ควรตั้งขวางทางเดินเข้าออก ไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ เป็นต้น

9.      การจัดสถานที่ทำบุญ ก่อนวันจัดงานทำบุญควรทำความสะอาดบ้านหรือบริษัทให้สะอาด เก็บสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อย ไม่ควรแขวนหรือวางรูปภาพคนหรือสัตว์อยู่เหนือศีรษะคณะพระภิกษุสงฆ์ในขณะนั่งบนเสนาสนะและเจริญพระพุทธมนต์ (อานิสงส์ให้บริการสำรวจพื้นที่จัดงานและให้คำแนะนำการจัดสถานที่ที่เหมาะสมก่อนวันทำบุญ)

10. การแต่งกายในวันทำบุญ เจ้าภาพและแขกที่มางานทำบุญควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีไม่ควรนุ่งสั้น หรือเสื้อคอกว้าง ควรนุ่งกางเกงที่ลุกนั่งสะดวก (อานิสงส์จัดเตรียมผ้าคลุมตักเพื่อความสุภาพในการนั่งแก่สุภาพสตรี)

11. มารยาทในการไปร่วมงานทำบุญ การไปงานทำบุญคือการไปอนุโมทนาสนับสนุนยินดีการทำความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเจ้าภาพ ดังนั้นเมื่อไปงานจึงควรนำอาหารหรือปัจจัยไทยธรรมไปร่วมทำบุญถวายพระ อันจะเป็นกุศลต่อผู้ถวายเอง

12. การปฏิบัติตนระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ให้งดการพูดคุย และควรปิดโทรศัพท์มือถือไม่ควรมีเสียงใดๆรบกวนสมาธิพระ งดลุกจากที่นั่งหรือเดินไปเดินมา ให้ประนมมือหลับตาทำจิตใจให้สงบ สำรวมกายวาจาใจเพื่อรับความมงคลจากพระพุทธมนต์

13. การกล่าวถวายภัตตาหาร แม้มีพิธีกรดำเนินการอาราธนา แต่ผู้เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าภาพเลี้ยงพระควรเป็นผู้กล่าวคำถวายด้วยตนเอง เพราะการถวายคือการแสดงตนให้คณะพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเทวดาสัมภเวสีให้รับรู้และอนุโมทนาในผลบุญ (อานิสงส์ มีพิธีกรดำเนินพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดเตรียมบทกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและภัตตาหารทั้งภาษาบาลีและคำแปลแก่เจ้าภาพ และสำหรับชาวต่างชาติอานิสงส์ยังได้เตรียมบทกล่าวเป็นภาษาต่างชาติแก่ผู้ถวาย เช่นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ดัชท์ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น)

14. วิธีการประเคนถวายพระ หากเป็นสิ่งของที่สามารถยกได้ ให้ยกลอยจากพื้น ผู้ชายให้ยื่นถวายด้วยสองมือที่มือพระ ผู้หญิงให้วางบนผ้ารับประเคน เมื่อประเคนอาหารพระแล้วให้ปล่อยมือออกไม่ไปจับแตะต้องอีก

15. การเตรียมภัตตาหารถวายพระ อาหารควรประกอบด้วยข้าว อาหารคาว ผลไม้ ของหวาน และน้ำดื่มที่สะอาดและประณีต ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือเจ้าภาพและแขกสามารถรับประทานหลังพระฉันเสร็จแล้ว แต่ไม่ควรรับประทานอาหารขณะพระกำลังเจริญพระพุทธมนต์

16. การถวายสังฆทาน ควรถวายไทยธรรมที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น สามารถถวายได้ทั้งอุปโภคและบริโภคพร้อมปัจจัยใส่ซองวางบนถาดที่ถวายสังฆทาน (อานิสงส์จัดเตรียมไทยธรรมที่ดีมีคุณประโยชน์ในการถวายสังฆทานพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สดแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ ส่วนเจ้าภาพเตรียมเพียงปัจจัยถวายต่อคณะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น)

17. การกรวดน้ำอุทิศกุศล การกรวดน้ำเป็นการอุทิศกุศลไปยังบรรพบุรุษ บุพการี ครูอาจารย์ หมู่ญาติที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร เทวดา สัมภเวสี สรรพสัตว์ สรรพชีวิตในทุกภพภูมิ เป็นต้น เวลากรวดน้ำจึงควรทำสมาธิส่งบุญไปยังบุคคลข้างต้น โดยเทน้ำให้หมดคนโทและประนมมือรับพรพระจนจบ แล้วจึงค่อยนำน้ำไปเทยังโคนต้นไม้ใหญ่

18. การเจิมและการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจ้าภาพนำประธานพระไปยังที่ๆต้องการเจิม เช่น ประตูทางเข้าออกหลัก ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนเจิม เมื่อท่านเจิมแล้วไม่ควรลบออก การปะพรมน้ำเจ้าภาพอาจนำท่านไปพรมตามห้องต่างๆได้(ยกเว้นห้องน้ำ)ในขณะพระสงฆ์พรมน้ำพุทธมนต์ ควรประนมมือรับด้วยความเคารพอ่อนน้อม (อานิสงส์จัดเตรียมผอบแป้งเจิมและแผ่นทองให้เจ้าภาพ)

19. การต้อนรับพระ เจ้าภาพควรแสดงความเคารพรอรับพระด้วยตนเอง เมื่อพระมาถึงให้กล่าวคำว่านมัสการครับ/คะพร้อมกล่าวแนะนำตนเอง และกล่าวนิมนต์นำคณะพระภิกษุสงฆ์ไปยังเสนาสนะที่จัดไว้

20. การส่งพระ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าภาพกราบขอบพระคุณ และนำส่งคณะพระภิกษุสงฆ์ไปยังรถ และช่วยท่านยกไทยธรรมที่ถวายสังฆทานแล้วไปยังรถด้วย

21. งดสุราและอบายมุข การทำบุญคือการนำความมงคลเข้าสู่บ้าน บุคคล และบริษัท ดังนั้นจึงควรงดการเลี้ยงสุราอันเป็นอบายมุขสู่ความเสื่อม เพราะความเป็นมงคลมิได้เกิดจากการที่นิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เท่านั้น แต่หากเกิดจากการที่เจ้าภาพกระทำในสิ่งที่เป็นมงคลคือ ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ประกอบด้วยเป็นสำคัญ

การทำบุญเป็นเรื่องละเอียด ควรทำด้วยความใส่ใจและรอบคอบ ถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน ดำเนินพิธีการทำบุญด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเคารพในพระรัตนตรัย หากท่านปรารถนาการทำบุญที่ถูกต้องได้รับความสะดวกและเปี่ยมบุญ ประณีต ปลาบปลื้ม ประทับใจ.... อานิสงส์ขอรับอาสาทำหน้าที่จัดงานทำบุญที่ได้มากกว่าประเพณีทำบุญ ให้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ เพราะบุญของท่านคืองานของเรา เป้าหมายเราคือพระสงฆ์ชื่นชม แขกชื่นบาน เจ้าภาพชื่นใจ

 อานิสงส์ www.boonbundarn.com  รับจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ , รับจัดงานทำบุญบ้าน , รับจัดงานทำบุญบริษัท , ุรับจัดงานทำบุญวันเกิด , รับจัดงานทำบุญแต่งงาน , รับจัดงานทำบญบังสุุกุล , รับจัดงานทำบุญครบวาระ  

ติดต่อ คุณฝน  083-809-0999 , 085-666-2288   Email : kornvipa999@gmail.com
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์

ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com