ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


ข้อแนะนำการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ

              

                                                                                                                                                       

ข้อแนะนำการทำบุญ

              อานิสงส์ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาการทำบุญเลี้ยงพระ การจัดงานทำบุญบ้าน การจัดงานทำบุญบริษัท และการทำบุญในโอกาสต่างๆ  ทั้งนี้ "อานิสงส์" ขอฝากข้อแนะนำที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อให้เป้นการทำบุญของท่านถูกต้องตามหลักพุทธพิธีและได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างเต็มเปี่ยม

 

เป้าหมายการทำบุญเลี้ยงพระ

                    การทำบุญบ้านหรือการทำบุญบริษัท ไม่เพียงแต่เป็นประเพณีที่เป็นสิริมงคลแก่เจ้าภาพเท่านั้น หากเนื้อแท้ของการทำบุญคือการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด เพื่อให้การเริ่มต้นเข้าอยู่อาศัยหรือการเริ่มกิจการประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง อีกนัยหนึ่งของการทำบุญคือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีกับเหล่าเทวดา สัมภเวสี ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่นั้นๆ ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ ให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

 

 

การเลือกวัด

                  ควรเลือกวัดที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่จัดงานทำบุญ เพื่อความสะดวกในการเดืนทางของคณะพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะพระที่มีอายุมากจะได้ไม่ลำบากในการเดินทาง หรือพระที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานศาสนกิจ หรือ การเรียนปริยัติ จะได้เดินทางกลับวัดได้ทัน

การเลือกวัน

            ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักเหตุและผลของกรรม ไม่ได้สอนให้เชื่อในเรื่องฤกษ์ยาม กล่าวคือวันที่ทำความดีคือวันดี ดังนั้นการเลือกวันจึงควรเลือกวันที่ตัวเราและหมู่ญาติสามารถมาร่วมงานทำบุญได้พร้อมหน้าโดยสะดวก อาจจะเป็นวันะรรมดาหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตามที่เราสะดวกก็ได้ ควรนิมนต์พระล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

("อานิสงส์" รับทำหน้าที่นิมนต์พระและจัดรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์)


      

จำนวนพระ

        โดยประเพณีนิยมคือ นิมนต์พระ 3-5-9 รูป หากสถานที่จัดงานทำบุญมีพื้นที่เพียงพอ ควรนิมนต์พระ จำนวน 9 รูป

 

 การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา

                 ควรอาราธนานำพระพุทธรูปที่มีอยู่่แล้วที่บ้านหรือบริษัทมาเป็นประธานในพิธีงานทำบุญ โดยวางอยุ่ชั้นบนสูงสุดและประดับด้วยดอกไม้ ใส่แจกัน เพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย มีกระถางธุป เชิงเทียน

 

การจัดหาเสนาสนะ

               ควรจัดหาเสนาสนะที่เรียบร้อย สะอาด ประณีต สมฐานะในการต้อนรับพระ หากหยิบยืมจากวัดมาใช้ ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำของสงฆ์ชำรุดเสียหาย และควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อคืนวัด

("อานิสงส์" มีโต๊ะหมู่ เสนาสนะและอุปกรณ์ทำบุญเป็นการส่วนตัว ไม่ต้องรบกวนยืมของจากวัด)

 

ทิศการตั้งโต๊ะหมู่และเสนาสนะในการทำบุญ

             ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าความเป็นมงคลมาจากการหันทิศใดๆ แต่ทรงสอนเรื่องทิศ 6 ว่าด้วยข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลต่างๆ รอบตัวเรา ดังนั้น การตั้งโต๊ะหมู่เสนาสนะจึงควรพิจารณาจากความเหมาะสมของสถานที่ เช่น พระเดินเข้าออกสะดวกไม่ควรตั้งขวางทางเดินเข้าออก ไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ เป็นต้น 

                                                                                    

การจัดสถานที่ทำบุญ

              ก่อนวันจัดงานทำบุญควรทำความสะอาดบ้านหรือบริษัทให้สะอาด เก็บสิ่งของต่างๆ ให้เรียบร้อย ไม่ควรแขวนหรือวางรูปภาพคนหรือสัตว์อยู่เหนือศรีษะคณะพระภิกษุสงฆ์ ในขณะนั่งบนเสนาสนะและเจริญพระพุทธมนต์

("อานิสงส์" ให้บริการจัดสถานที่ก่อนวันทำบุญ)

                

 

การแต่งกายในวันทำบุญ

               เจ้าภาพและแขกที่มางานทำบุญควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีไม่ควรนุ่งสั้น หรือเสื้อคอกว้าง ควรนุ่งการเกงที่ลุกนั่งสะดวก

                                                                                                                                                           

มารยาทในการไปร่วมงานทำบุญ

               มารยาทในการไปร่วมงานทำบุญ การไปงานทำบุญ คือ การไปอนุโมทนาสนับสนุนยินดีการทำความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเจ้าภาพ ดังนั้นเมื่อไปงานจึงควรนำอาหารหรือปัจจัยไทยธรรมไปร่วมทำบุญถวายพระ อันจะเป็นกุศลต่อผู้ถวายเอง

 

การปฏิบัติตนระหว่างพระเจริญพระพุทธมนต์

              เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ให้งดการพูดคุย และควรปิดโทรศัพท์มือถือไม่ควรมีเสียงใดๆ รบกวนสมาธิพระ งดลุกจากที่นั่งหรือเดินไปเดินมา ให้ประนมมือหลับตาทำจิตใจให้สงบ สำรวมกายวาจาใจ เพื่อรับความมงคลจากพระพุทธมนต์

 

การกล่าวถวายภัตตาหาร

             แม้มีพิธีกรดำเนินการอาราธนา แต่ผู้เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าภาพเลี้ยงพระ ควรเป็นผู้กล่าวนำคำถวายด้วยตนเอง เพราะการถวายคือการแสดงตนให้คณะพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนเทวดา สัมภเวสี ให้รับรู้และอนุโมทนาในผลบุญ

("อานิสงส์" มีพิธีกรดำเนินพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดเตรียมบทกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและภัตตาหารทั้งภาษาบาลีและคำแปลแก่เจ้าภาพ และสำหรับชาวต่างชาติอานิสงส์ยังได้เตรียมบทกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ)

 

วิธีการประเคนถวายพระ

               หากเป็นสิ่งของที่สามารถยกได้ ให้ยกลอยจากพื้น ผู้ชายให้ยื่นถวายด้วยสองมือที่มือพระ ผู้หญิงให้วางบนผ้ารับประเคน เมื่อประเคนอาหารพระแล้วให้ปล่อยมือออกไม่ไปจับแตะต้องอีก

                                                                                                                                                       

การเตรียมภัตตาหารถวายพระ

               อาหารถวายพระ ควรประกอบด้วยข้าว อาหารคาว ผลไม้ ของหวาน และน้ำดื่มที่สะอาดประณีต ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือเจ้าภาพและแขกสามารถรับประทานหลังพระฉันเสร็จแล้ว แต่ไม่ควรรับประทานอาหารขณะพระกำลังเจริญพระพุทธมนต์

                                                                                                                                                                               

การถวายสังฆทาน

               ควรถวายไทยธรรมที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น สามาถถวายได้ทั้งอุปโภคและบริโภคพร้อมปัจจัยใส่ซองวางบนถาดที่ถวายสังฆทาน

("อานิสงส์" ให้บริการจัดงานทำบุญ จัดเตรียมไทยธรรม ที่ดีมีคุณประโยชน์ในการถวายสังฆทานพร้อมดอกไม้สดถวายแก่พระภิกษุสงฆ์

ส่วนเจ้าภาพเตรียมปัจจัยถวายต่อคณะพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น)

 

   

การกรวดน้ำอุทิศกุศล

               การกรวดน้ำเป็นการอุทิศกุศลไปยังบรรพบุรุษ บุพการี ครู อาจารย์ หมู่ญาติที่ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวร เทวดา สัมภเวสี สรรพสัตว์ สรรพชีวิตในทุกภพภูมิ เป็นต้น เวลากรวดน้ำจึงควรทำสมาธิส่งบุญไปยังบุคคลข้างต้น โดยเทน้ำให้หมดคนโทและประนมมือรับพรพระจนจบ แล้วจึงค่อยนำน้ำไปเทยังโคนต้นไม่ใหญ่

                                                                                                 

การเจิมและการปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

             เจ้าภาพนำประธานพระไปยังที่ๆ ต้องการเจิม เช่น ประตู ทางเข้าออกหลัก ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนเจิม เมื่อท่านเจิมแล้วไม่ควรลบออก การปะพรมน้ำพุทธมนต์เจ้าภาพอาจนำทานไปพรมตามห้องต่างๆ ได้ (ยกเว้นห้องน้ำ) ในขณะพระสงฆ์พรมน้ำพุทธมนต์ ควรประนมมือรับด้วยความเคารพอ่อนน้อม

("อานิสงส์" จัดเตรียมชุดผอบแป้งเจิมและแผ่นทองให้เจ้าภาพ)

                                                                                                                                                                           

 

  อานิสงส์  รับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่  รับจัดงานทำบุญบ้าน  รับจัดงานทำบุญสำนักงาน รับจัดงานทำบุญครบ 7 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 50 วัน  รับจัดงานทำบุญครบ 100 วัน  รับจัดงานทำบุญวันเกิด  รับจัดงานงานทำบุญเลี้ยงพระ  รับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่   รับจัดอาหารว่าง  รับจัดอาหารทำบุญเลี่้ยงพระ  รับจัดอาหารงานเลี้ยง   รับจัดอาหารว่าง  รับจัด coffe break  รับจัดอาหารกล่อง  รับจัด Cocktail

 

                                                                                                                                                                                                      

      

                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

 

    

                                                                                                                                                                                       

  

 

                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                               

 

                         

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                   

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                               

                             Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com