ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


แพคเกจ ชัยมงคล

 

 

แพคเกจ “ชัยมงคลมงคล  ราคารวม 25,999* บาท

 (นิมนต์พระพิธีสงฆ์, โต๊ะหมู่, อาสนะอุปกรณ์ประกอบพิธี, พิธีกร, ชุดไทยธรรม, ผ้าไตรเต็ม, ดอกไม้สด, อาหารบุฟเฟต์ 40 ที่พร้อมภาชนะรถรับส่งพระ)

1.    ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป 

2.    ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3.    ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ ลายพญานาคสีทอง จำนวน 9 ตัว

4.    เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5.    พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6.    ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด

7.    ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8.    ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9.    ผ้าไตรเต็ม 1 ชุด สำหรับถวายประธานสงฆ์

10.  ชุดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

11.  ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์  5 รายการ+ผลไม้ 2 ชนิด+ขนมหวาน 1 รายการ +น้ำเย็น

       พร้อมภาชนะสำหรับพระพุทธ คณะพระภิกษุสงฆ์ 10 ที่ และแขกจำนวน 30 ที่ รวม 40 ที่

12.  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน และพิธีกรดำเนินงานพิธี

13.  รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

14.  รวมรถตู้รับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์
จำนวนรายการอาหารสำหรับแขก สามารถปรับเพิ่มตามความต้องการของเจ้าภาพได้

หากถวายถัตตาหารพระแบบโตก จำนวน 9 โตก คิดเพิ่มโตกละ 100 บาท

เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 (ชำระงวดแรก 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระวันจัดงานเมื่อเสร็จพิธี)

 จองวันล่วงหน้าได้ที่ คุณฝน 083-809-0999 , 085-666-2288
  email : Kornvipa999@gmail.com


 

 

 

 
แพคเกจการทำบุญ

แพคเกจ รัชมงคล
แพคเกจ มหาธรรมมงคลCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com