ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletขันน้ำมนต์
bulletเหรียญนาคเกี้ยว
dot
dot
bulletวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
bulletวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
bulletวัดบวรนิเวศววิหาร
bulletวัดระฆังโฆสิตาราม
bulletวัดหัวลำโพง
bulletวัดเทพลีลา
bulletวัดทินกรนิมิต
bulletวัดสุวรรณประสิทธิ์


แพคเกจ มหาธรรมมงคล

 

แพคเกจ “มหาธรรมมงคล  ราคารวม 23,999* บาท

 (นิมนต์พระพิธีสงฆ์, โต๊ะหมู่, อาสนะอุปกรณ์ประกอบพิธี, พิธีกร ชุดไทยธรรม, ดอกไม้สดอาหารบุฟเฟต์ 30 ที่พร้อมภาชนะรถรับส่งพระ)

1.    ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป 

2.    ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3.    ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ ลายพญานาคสีทอง จำนวน 9 ตัว

4.    เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5.    พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6.    ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายพระพุทธ 1 ชุด

7.    ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8.    ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9.    ชุดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10.  ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์  5 รายการ+ผลไม้ 2 ชนิด+ขนมหวาน 1 รายการ+น้ำเย็น

       พร้อมภาชนะสำหรับพระพุทธ คณะพระภิกษุสงฆ์ 10 ที่ และแขกจำนวน 20 ที่ รวม 30 ที่

11.  เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน และพิธีกรดำเนินงานพิธี

12.  รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13.  รวมรถตู้รับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์
จำนวนรายการอาหารสำหรับแขก สามารถปรับเพิ่มตามความต้องการของเจ้าภาพได้

ากถวายถัตตาหารพระแบบโตก จำนวน 9 โตก คิดเพิ่มโตกละ 100 บาท

เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

 (ชำระงวดแรก 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระวันจัดงานเมื่อเสร็จพิธี)

 

 จองวันล่วงหน้าได้ที่ คุณฝน 083-809-0999 , 085-666-2288
 email : Kornvipa999@gmail.com

 
แพคเกจการทำบุญ

แพคเกจ รัชมงคล
แพคเกจ ชัยมงคลCopyright © 2012 All Rights Reserved.
ติดต่ออานิสงส์ คุณฝน 083-809-0999, 085-666-2288 e-mail address : kornvipa999@gmail.com www.arnisong.com